ทริปพิเศษ ตะลุยสวนผลไม้ให้อิ่มพุงกาง 1 ปี มีครั้งเดียว “เทคโนโลยีชาวบ้าน” อาสาพาทัวร์ตะลุยสวน “ชวนชิม & ช็อปผลไม้ จันทบุรี” วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

ทริปพิเศษ ตะลุยสวนผลไม้ให้อิ่มพุงกาง 1 ปี มีครั้งเดียว “เทคโนโลยีชาวบ้าน” อาสาพาทัวร์ตะลุยสวน “ชวนชิม & ช็อปผลไม้ จันทบุรี” วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

วิทยากร : อาจารย์ประเวศ แสงเพชร

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

06.00 น.           ลงทะเบียน และรับประทานอาหารเช้า ที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

06.30 น.           ออกเดินทางสู่อาณาจักรแห่งผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

10.00-11.30 น.  ถึงสวนคุณลูกหมู ของ คุณกิติภูมิ พรเจีย ซึ่งเปิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร (ศพก.) เขาคิชฌกูฏ” ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต การจัดการดินและปุ๋ย การผลิตแปลงใหญ่มังคุดเขาคิชฌกูฏ การผลิตลองกอง การผลิตทุเรียนคุณภาพ ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เทคโนโลยีการผลิต 4.0 (เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ) เดิมสวนแห่งนี้ใช้ปุ๋ย ยาเคมี ดูแลผลไม้ กว่าปีละ 300,000 บาท แต่ทุกวันนี้ ลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 50% หลังจากเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นใช้เองและประสบความสำเร็จเรื่องการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มผลไม้ และขยายตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ขายดีจนผลิตไม่ทัน ประสบความสำเร็จทางการตลาด โดยไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลาง

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.           เดินทางสู่ สวนสะละสุมาลี ของ คุณพิศมัย ที่มีคุณภาพระดับส่งออก พาเดินชมสวนสะละพันธุ์สุมาลี พร้อมบอกเล่าเทคนิคการปลูก การดูแล และการผสมเกสรของทางสวน ที่ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและรักษารสชาติจนเป็นที่เลื่องลือ แนะเทคนิคง่ายๆ การแกะสะละ พร้อมให้ทุกท่านได้ชิมสะละกันแบบสดๆ ในสวน บอกเลยว่า เต็มอิ่มแน่นอน

14.00 น.           เดินทางไป สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพราะทุเรียนน้ำกร่อยมีรสชาติแตกต่างจากทุเรียนแหล่งอื่น เพราะปลูกในสภาพน้ำกร่อย ที่ดูแลจัดการยาก ต้องอาศัยเทคนิคการดูแลจัดการเฉพาะตัว จนได้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอมส้ม เนื้อเนียนหวานหอม กลิ่นหอมอ่อนๆ เปลือกเขียวเข้ม หนามแหลมคม ที่การันตีคุณภาพว่าอร่อยสุดๆ ไม่แพ้ทุเรียนป่าละอู ทุเรียนภูเขาไฟ หรือทุเรียนทรายขาว

16.30 น.           เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.            ถึงบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*ค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,800 บาท

หมายเหตุ

– กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

– กรณีลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวได้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 193-079484-5 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax 02-580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com หรือ www.facebook.com/Technologychaoban