เกษตรตรัง ต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางอุไร แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ซึ่งเข้าหารือการจัดงาน “กล้วยไม้สัญจร พฤกษา อันดามัน” โดยจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 23 เม.ย. – 2 พ.ค. 2564 ณ สนามหน้าโรบินสัน จังหวัดตรัง