พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ สานต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ งานนิทรรศการหมุนเวียนฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล เปิดเผยว่า “การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานงานอนุรักษ์พันธุกรรม และทรงเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในฐานะหน่วยงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมแรง ร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนทุกคนในประเทศได้รู้ปลูก รู้กิน รู้ใช้ รู้อนุรักษ์ รู้พัฒนาคุณค่าความหลากหลายในทรัพยากรไทยต่อไป ดังพระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน”

ด้าน นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานในครั้งนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สแกน แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และขอให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาร่วมงาน”

เปิดให้เข้าชมฟรี! พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า และความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมอบรมด้วยตัวเอง ทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ก็มีจัดอบรมวิชาของแผ่นดินผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้มาร่วมงานพลาดไม่ได้ จะต้องแวะ ชม ช็อปตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาคที่มากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเองกว่า 200 ร้านค้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ (02) 529-2212-13, (087) 359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จังหวัดปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th LineID:@wisdomkingfan ทาง Facebook.:.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

บทความก่อนหน้านี้พาณิชย์กระชับความร่วมมือไห่หนานส่งเสริมการค้า พร้อมจัด Online Business Matching คาดมูลค่าการสั่งซื้อ 595.75 ลบ.
บทความถัดไปรวมสุดยอดผลงานจาก “นักออกแบบสายพันธุ์ใหม่” มทร.ธัญบุรี