DITP จับมือ Huawei จัดการอบรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ “Upskill & Reskill” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8-9 เมษายนนี้

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) กับองค์กรชั้นนำ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด จัด “โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับขีดความสามารถและสร้างผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 8-9 เมษายน 2564 นี้ ซึ่งอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Huawei welink โดยหลักสูตรครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจร อาทิ ICT Market trends and Business Innovation, ROADS to Cloud Services, 5G for Vertical Industry, ROADS to IoT Services, ROADS to 5G Services

โดยการอบรมในครั้งที่ 1 นี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนแล้วทั้งหมด 200 ท่าน และสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ Upskill & Reskill” ที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้-21 พฤษภาคม 2564 สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (083) 097-9190 หรือ [email protected] ติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp

บทความก่อนหน้านี้สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด” ต่อยอดงานวิจัยการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือด ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด เป็นรายแรกของประเทศไทย
บทความถัดไปเอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ผ่าน บ-ว-ร โมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่เยาวชน ปลูกฝังการจัดการขยะในโรงเรียน ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง