DITP ชวนผู้สนใจร่วมอบรมในโครงการ “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (Export Clinic) วันที่ 21 เมษายนนี้ ฟรี!!

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ Export Clinic “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (ภูมิภาคเอเชียใต้) ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาสขยายตลาดไปต่างประเทศ พร้อมรับคำปรึกษาข้อมูลเรื่องการค้าและการส่งออกจากทูตพาณิชย์แต่ละประเทศแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ NEA ยังได้รวบรวมสำนักงานการค้าต่างประเทศกว่า 30 แห่ง 5 ภูมิภาค อาทิ ตะวันออกกลาง จีน อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างมากมาย โดยโครงการนี้จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Webinar ในวันที่ 21 เมษายน 2564 นี้ เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (BTS นานา)

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/fULaeu7hyve5N6k78 ตั้งแต่วันนี้-12 เมษายน 2564 (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (084) 346-2006, (098) 287-8600, 1169 กด 1 E-mail: pr.nea.seminar2019@gmail.com ติดตามงานสัมมนาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ NEA ได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp