สสว.-หอการค้าไทย เปิดตัวโครงการ “หอการค้าแฟร์ฯ” หนุนผู้ประกอบการ SME นำร่อง จ.ชลบุรี ที่แรก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สสว. และหอการค้าไทย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ เสน่ห์สยาม ‘วิถี นิว นอร์มอล’” โดยงานได้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16 – 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หน้าห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ฝั่งชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี

นำทีมโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา, นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก, นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี, นางสาวสุวิมล ตวงวุฒิกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม และ ประธาน YEC Chonburi และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ของผู้ประกอบการชาวจังหวัดชลบุรี

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกันระหว่างสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, หอการค้าไทย, หอการค้าจังหวัดชลบุรี และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยเมืองพัทยาได้เข้ามาหารือและทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาเร่งรัด ผลักดัน และสนับสนุน ให้ภาคการเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีทั้งระบบมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ SME และผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายทางเลือกให้กับผู้ริโภคในการจับจ่ายใช้สอยและรับรู้ถึงสินค้าของผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชลบุรีให้ฟื้นกลับมาสู่ภาวะที่ดีขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ภายในงานไม่ได้มีเพียงแต่ออกบู๊ธแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายเพียงเท่านั้น ซึ่งภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจส่งเสริมศักยภาพ สร้างเสริมขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME ได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งงานในครั้งนี้ยังได้ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการที่พักโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่ อีกด้วย

“ทางสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นในความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว และร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะผู้ประกอบการ MSME (Micro, Small and Medium-Sized Enterprises) การจัดงานแสดงสินค้าภายใต้โครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ครั้ง ใน 20 จังหวัด ให้ได้รับความรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่ เพื่อฟื้นฟู รองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ และจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรกในการจัดงานภายใต้โครงการฯ ปีงบประมาณ 2564 นี้” นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเสริม