พช. เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ บรรเทาวิกฤตขาดเลือดช่วงโควิด-19

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ขณะนี้ ส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับมีจำนวนผู้บริจาคเลือดลดลงกว่าร้อยละ 50 จึงเกิดภาวะขาดแคลนเลือดในโรงพยาบาลหลักทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลครั้งใหญ่ โดยขอเชิญชวนผู้มีร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริจาคโลหิต โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมีการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ และสุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ขอให้ข้าราชการและประชาชนผู้มีจิตใจเสียสละมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากโควิด-19

สำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สายด่วน 1664