“โอกาสที่เราได้มา ก็ควรส่งต่อให้คนอื่น” ท่าเรือแหลมฉบัง เรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส