ออมทองแท่ง vs ออมทองรูปพรรณ อันไหนดีกว่ากัน

ทองแท่งกับทองรูปพรรณ แตกต่างกันในแง่ของลักษณะและรูปทรง แต่ในแง่คุณสมบัติเนื้อทองและมูลค่าเนื้อทองต่อน้ำหนักไม่แตกต่างกัน รูปทรงของทองแท่งจะมีลักษณะเป็นแท่ง เล็กถึงใหญ่ ขึ้นอยู่กับปริมาณทองที่นำมาหลอมรวมเป็นแท่ง ขนาดตั้งแต่ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท 50 บาท และ 100 บาททองคำ ส่วนลักษณะรูปทรงทองรูปพรรณ ถูกทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ สร้อยแขน แหวนหรือต่างหู ขนาดน้ำหนักต่างๆ กัน ทั้งทองแท่งและทองรูปพรรณ ใช้เนื้อทองทั้งจากมาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5% และ 99.9% นำมาทำ มีตราหรือเครื่องหมายร้านทองที่ผลิตประทับอยู่บนเนื้อทอง

การออมทองแท่งกับการออมทองรูปพรรณ ทั้ง 2 แบบ ได้รับความนิยมไม่แพ้กันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ออมเป็นสำคัญ หากผู้ออมตั้งใจที่จะออมทองสะสมแทนการออมเงินและให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าทองที่เพิ่มขึ้น มักนิยมออมทองแท่งมากกว่าทองรูปพรรณ หากผู้ออมตั้งใจออมทองโดยให้ความสำคัญกับความสวยงามและความสุขทางใจที่มีทองรูปพรรณที่ชื่นชอบเก็บไว้สวมใส่ออกงานในโอกาสต่างๆ มากกว่า ก็จะนิยมออมทองรูปพรรณเป็นหลัก

การออมทองทั้ง 2 แบบ มีทั้งข้อดีและข้อด้อยอยู่ในตัว ข้อดี ของการออมทองแท่งผู้ออมจะได้ปริมาณทองคำที่มากกว่าทองรูปพรรณด้วยต้นทุนเงินที่เท่ากัน เนื่องจากทองแท่งมีค่าธรรมเนียมในรูปแบบค่าบล็อกต่อหนึ่งบาททองคำต่ำกว่าค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณหลายเท่าตัว ยิ่งการซื้อทองคำแท่งตั้งแต่ 5 บาททองคำขึ้นไปยังได้รับการยกเว้นไม่เก็บค่าบล็อกอีกด้วย ส่วนทองรูปพรรณจะคิดค่ากำเหน็จโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตาม ทองคำแท่งไม่สามารถใช้สวมใส่ไปไหนมาไหนด้วยได้ ทองรูปพรรณแม้จะมีต้นทุนเงินที่สูงกว่าทองแท่งและนำมาซึ่งผลตอบแทนการออมที่น้อยกว่าทองแท่งในปริมาณทองออมที่เท่ากัน แต่ก็ยังได้ประโยชน์จากการนำออกสวมใส่เพื่อความสวยงามสร้างความสุขทางใจเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

การออมทองแท่งกับทองรูปพรรณอย่างไหนดีกว่ากัน หากผู้ออมต้องการแสวงหาผลตอบแทนจากการออมทองเป็นสำคัญ ไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องประดับไปด้วยในตัว การออมทองแท่งย่อมต้องดีกว่าการออมทองรูปพรรณ หากผู้ออมให้ความสำคัญกับความสวยงามและสร้างความสุขทางใจเมื่อได้สวมใส่ทอง ความต้องการผลตอบแทนการออมเป็นเรื่องรองแต่หากจะได้ผลตอบแทนอยู่บ้างก็ถือเป็นผลพลอยได้ การออมทองรูปพรรณย่อมดีกว่าออมทองแท่ง แต่ไม่ว่าจะออมทองแท่งหรือออมทองรูปพรรณ ทั้งสองแบบล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ออม สร้างนิสัยและวินัยการออม นำความมั่งคั่งและมั่นคงมาสู่ผู้ออมในอนาคต

จีแคป โกลด์ ผู้จัดจำหน่ายทองคำคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับแพร่หลาย มีผลิตภัณฑ์โปรแกรมออมทองสำหรับผู้สนใจออมทอง ให้เงื่อนไขการออมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ออมสูงสุด เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มออมทองหรือออมแล้วต้องการต่อยอดการออม สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-611-0500