ธ.ก.ส. มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ทุกประเภท และบัตรเกษตรสุขใจ ณ สถานีบริการน้ำมันพีที

ธ.ก.ส. ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมันพีที มอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเดบิต VISA/Thai Standard บัตร Smart Card อสม. อสส. สพฉ. บัตรเดบิต A-Gen และบัตรเกษตรสุขใจของ ธ.ก.ส. จำนวนรวมกว่า 3.5 ล้านใบ โดยเมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 10 บาท และส่วนลดนํ้ามันเครื่องมูลค่า 50 บาท สำหรับการซื้อนํ้ามันเครื่อง Maxnitron Power Tractor ขนาด 5 ลิตร

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันธนาคารได้มีบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความสะดวกในการใช้จ่ายและส่งมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะเป็น บัตรเดบิต VISA/Thai Standard บัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (อสส.) และผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) บัตรเดบิต A-Gen และบัตรเกษตรสุขใจ จำนวนรวมกว่า 3.5 ล้านใบ

เพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้กับผู้ถือบัตร ธ.ก.ส. ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (พีทีจี) ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันพีที มอบส่วนสุดพิเศษโดย แคมเปญที่ 1 รับส่วนลด 10 บาท เมื่อเติมน้ำมันตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ขั้นตอนการรับส่วนลดเพียงพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ *793*826* ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต หรือ บัตรเกษตรสุขใจของ ธ.ก.ส. 9 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้าย # และกดโทร.ออก พร้อมแจ้งรหัสส่วนลดที่ได้รับจาก SMS ให้กับพนักงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน พีที ที่ร่วมรายการ จำกัด 2 สิทธิ์/เดือน/บัตร ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์

สำหรับ แคมเปญที่ 2 รับส่วนลดนํ้ามันเครื่องมูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อนํ้ามันเครื่อง Maxnitron Power Tractor ขนาด 5 ลิตร จากราคาปกติ 525 บาท ขั้นตอนการรับส่วนลด เพียงพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือ *793*825* ตามด้วยหมายเลขบัตรเดบิต หรือ บัตรเกษตรสุขใจของ ธ.ก.ส. 9 หลักแรก และ 4 หลักสุดท้าย # และกดโทร.ออก พร้อมแจ้งรหัสส่วนลดที่ได้รับจาก SMS ให้กับพนักงาน ณ สถานีบริการน้ำมันพีที ที่ร่วมรายการ จำกัด 1 สิทธิ์/เดือน/บัตร ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564