ไทยเซ็นทรัลเคมีฯจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้พนักงาน

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯจัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้พนักงาน
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์โควิด 19

นายทาคาฮิโระยามาชิตะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นายมุเนทาเคะคาวาคิตะ (ที่ 1 จากขวา) และนางมณฑาเกษตรศิลป์ชัย (ที่ 2 จากขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางสาวอัจฉราศิริวราศัย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถร่วมรณรงค์เชิญชวนพนักงานบริษัทไทยเซ็นทรัลฯเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยบริษัทฯได้จัดซื้อวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าขององค์กรในสถานการณ์โควิด 19 ทั้งนี้บริษัทฯคำนึงถึงการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยในการทำงานและให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ

Thai Central Chemical Public Company Limited purchased alternative COVID-19 Vaccines “Sinopharm” from Chulabhorn Royal Academy for employeesin order to increase safety and build customer confidence in COVID-19 situation

Mr. Takahiro Yamashita – CEO & President (2nd Left), Mr. MunetakeKawakita (1st Right) and Mrs. MonthaKasadesinchai (2nd Right) – Executive Officer & Senior Vice President together with Ms. Atchara Siriwarasai (1st Left) – General Manager of Human Resource Division of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the large producer and distributor of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand, purchased alternative COVID-19 Vaccines “Sinopharm” from Chulabhorn Royal Academy and encouraged employees to get vaccinated in order to build herd immunity, including build customer confidence in COVID-19 situation. TCCC places importance on employees with regard to takes into account the welfare and occupational safety which considered the valuable resources and key factors in the Company’s success.