เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ Webinar ภายใต้หัวข้อ “โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)

ประกาศ!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ Webinar ภายใต้หัวข้อ “โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)”
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-12:00 น.

รับฟังการสัมมนาในประเด็น

– ตลาดศักยภาพของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบของการค้ายุคใหม่
โดยคุณป่าน ปานขาว ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด
ดำเนินรายการโดย คุณวีรจักร เจริญลี่นาวา

– ศักยภาพผู้ประกอบการไม้ตัดดอกของไทยในตลาดต่างประเทศ
โดย คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Flower Council – WFC) และที่ปรึกษาด้านการจัดดอกไม้นานาชาติ นางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อารดาดีไซส์ จำกัด
ดำเนินรายการโดย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_856uX4n3R7OTYE96YINeBA
พร้อมรับชมพร้อมกันผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
https://www.facebook.com/TradeNegotiations/
และระบบ zoom