ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย แต่งกายด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูณ

ผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูณ ผ้าไหมเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบของลายผ้า 7 ลาย ได้แก่ ลายแคน ดอกคูน พานบายศรี ลายขอ ลายโคม ลายกง และลายหมากจับ เป็นผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหม ผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูณมีการนำมาประยุกต์วิธีการมัดหมี่และการทอด้วยการเพิ่มลูกเล่นของเชิงผ้าแบบใหม่ทำให้เกิดความลงตัว มีเอกลักษณ์ในสไตล์ผ้าไหมมัดหมี่ของตนเอง ที่โดดเด่นอีกประการ คือ ใช้วิธีการทอผ้าแบบ 3 ตะกอด้วยกี่ทอมือโบราณ พร้อมใส่สีสันของผืนผ้าให้ออกมาในโทนสีเขียวมิ้นท์พาสเทล รังสรรค์และออกแบบโดยอาจารย์ธนกฤต คล้ายหงษ์ ศิลปินเจ้าของรางวัลโอทอปผ้าไหมมัดหมี่ ประจำปี 2563 และเป็นทายาทครูช่างต่อจาก อาจารย์สงคราม งามยิ่ง

ผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูณ สวมใส่ได้ทั้งการออกแบบตัดเย็บเป็นผ้าถุง หรือกระโปรง หรือใช้วิธีนุ่งห่มแบบพันผูกซึ่งเป็นการแต่งกายแบบโบราณของไทยผสมกับเทคนิคการออกแบบมูลาจ (Moulage) นิยมใช้ในการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงในแถบยุโรป มาประยุกต์ให้เป็นการแต่งกายที่ทันสมัย ถือเป็นเทคนิคที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยจากความผูกพันด้วยสายใยของคนในครอบครัวเช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่ม ดังที่เห็นจากการนุ่งโจงกระเบน การห่มสไบ ที่ใช้วิธีการพันและผูกไม่ให้หลุด และยังสามารถนำผ้าทั้งผืนที่ใช้แล้วกลับมาเก็บรักษาไว้ได้อีกด้วย