พิธีสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์ ๒๕๖๔

นายปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายบุรพล ภมรพล นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรชต เตี้ยมฉายพันธ์ อุปนายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ในโอกาสได้รับตำแหน่งนายกรับเลือกสโมสรโรทาแรคท์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยมี นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นายกสโมสรโรตารี่สุพรรณิการ์ปีบริหาร ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นประธานจัดงานพิธีสถาปนานายกสโมสรนี้ขึ้น ณ สำนักงานลัดดารัตน์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี