สงขลาจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ ‘ไทยเท่ เก๋ไก๋ สไตล์เกาะยอ’

วันที่ 21 พฤษภาคม นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากของสงขลา จ.สงขลาได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อบต.เกาะยอ และหน่วยงานราชการ จัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ “ไทยเท่ เก๋ไก๋ สไตล์เกาะยอ” ในวันที่ 17-19 มิถุนายน

นายทรงพลกล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอมีการเสวนา ”ผ้า” ทอเกาะยอ ปั่นจักรยานรอบเกาะ เยี่ยมชมสถานที่โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนา ชมบ้าน ร.ศ.113 บ้านเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 ผลไม้อัตลักษณ์ ต.เกาะยอ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ”ละมุด จำปาดะขนุน”

“เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การตลาด สินค้า ของดี ผลิตภัณฑ์เด่นของเกาะยอ ความงดงามของทัศนียภาพรอบเกาะ” ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าว