บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สืบสานพระพุทธศาสนา สนับสนุนประเพณีในชุมชนร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี

นายเรียวซุเกะ โฮริ (ที่ 3 ทางขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (ที่ 2 ทางขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีที่วัดเสด็จ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีในชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited jointly inherited Buddhism
the Kathin Ceremony to support community traditions
Mr. Ryosuke Hori (3rd -Right) and Mr. Munetake Kawakita (2nd -Right) – Executive Officer & Senior Vice President and the representatives of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading of high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, joined the Kathin Ceremony at Wat Sadej, Nakhon Luang District, Ayutthaya Province in order to inherited Buddhism which TCCC places importance and supports continually community traditions every year.