เกษตรเมืองนนท์ จับมือวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ชวนอบรม “ขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

หลังมาตรการคลายล็อก “กัญชา กัญชง” จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชาและกัญชงให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่จัดเป็นยาเสพติดได้สำเร็จและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2563 จากนั้น กัญชา กัญชง ก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะในแง่ของความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์

โดยสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และของหน่วยงานอื่นไปจนถึงเอกชน ได้ทยอยเปิดให้บริการตำรับยากัญชา นอกจากนี้ ในแง่เศรษฐกิจร้านอาหารเครื่องดื่มก็สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดได้แล้ว

จากปรากฏการณ์การดังกล่าว ทำให้ประชาชนให้ความสนใจปลูก “กัญชา กัญชง” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ มีวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากทั่วประเทศ รวมตัวกันปลูกกัญชาเพื่อส่งสถานพยาบาลนำไปสกัดเป็นยารักษาโรค เรียกได้ว่า กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีคลินิกกัญชาหลายร้อยแห่งทั่วประเทศที่มีผู้เข้าใช้บริการไม่ขาดสาย นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ประชาชนชาวไทยให้การตอบรับเกินคาด

จากความสนใจของประชาชน และเกษตรกรที่มีมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จึงได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers จัดอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางใหม่ๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง จากความสนใจเรื่องกัญชา กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และเกษตรกรที่สนใจ เพราะรายละเอียดและขั้นตอนในการขออนุญาตปลูกค่อนข้างซับซ้อน หากเริ่มต้นเองแบบผิดๆ ถูกๆ อาจจะทำให้เสียเวลาได้

“เกษตรกรในอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงสาธารณสุข บางส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เราจึงอยากสนับสนุนให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องจะได้ไม่เสียเวลา โดยเราได้จับมือกับทางวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ในเรื่องการขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชง และเป็นที่ยอมรับ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ขึ้นจำนวน 10 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคมนี้ ถึง 14 มกราคม 2565 คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน และเกษตรกรจำนวนมาก”

นายธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers ซึ่งเป็นวิทยากรในการอบรม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากโดย โดยมีหัวข้อการอบรม ที่สำคัญได้แก่ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประโยชน์และโทษของสารเสพติดให้โทษประเกท 5 (กัญชา) การขออนุญาตปลูกและสถานที่ปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเลือกสายพันธุ์กัญชาและกัญชง การเลือกโรงเรือนในการปลูก การปลูกกัญชาให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ การปลูก ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชา เป็นต้น

“จากความรู้และประสบการณ์ที่ผมจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าการร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ในครั้งนี้ จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเดินถูกทาง ไม่เสียเวลา และสามารถขออนุญาตปลูกกัญชา กัญชงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมายในที่สุด” ประธานวิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers กล่าวในตอนท้าย

สำหรับประชาชนและเกษตรกรที่สนใจในโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี โทร. 02-589-1872 รับจำกัด (จำนวน 10 รุ่น) โดยจะเปิดให้อบรม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY หมู่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 (เต็มแล้ว) วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 (เต็มแล้ว) สามารถสำรองที่นั่งได้ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564, วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564, วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564, วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564, วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565, วันพุธที่ 12 มกราคม 2565, วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565