ชมความงามมุมสูงเกาะคุ้งสำเภากลางแม่น้ำ จุดบรรจบเจ้าพระยา-สะแกกรัง

วันที่ 1 มิถุนายน จากภาพมุมสูงเหนือ”เกาะคุ้งสำเภา” จุดบรรจบของ 2 สายน้ำสำคัญบนเส้นแบ่งระหว่าง 2จังหวัด คือ แม่น้ำเจ้าพระยา ในฝั่ง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ที่อยู่ซีกตะวันออกกับ แม่น้ำสะแกกรัง ฝั่ง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานีที่อยู่ทางซีกตะวันตก จะเห็นภาพของแม่น้ำทั้ง2สายไหลมาบรรจบกันเหมือนพญางูยักษ์ 2 ตัวเลื้อยมาทักทายกัน ซึ่งจะมีสีของน้ำที่มีความแตกต่างในเฉดสี คือ ด้านของแม่น้ำสะแกกรัง ที่มีความแคบกว่าจะมีสีโทนอมเขียว ส่วนทางแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมาจากทาง จ.นครสวรรค์ ที่กว้างกว่ามากจะมีสีโทนแดง เป็นความแปลกตาสวยงามที่หาชมยาก

นอกจากความอัศจรรย์ของสายน้ำแล้ว ในฤดูน้ำหลากอย่างในวันนี้ จะได้เห็นภาพของ”เกาะคุ้งสำเภา” ที่ดูเหมือนเกาะที่กำลังจะจมน้ำ จากระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่บนเกาะแห่งนี้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ บ้านทุกหลังจะปลูกอยู่บนแนวสันเกาะเท่านั้น เพราะจะเป็นจุดที่สูงที่สุด และไม่ถูกน้ำท่วมจนมิดแตกต่างกับพื้นที่ชายเกาะที่ต่ำกว่า จะต้องถูกน้ำท่วมไปจนมิดนั่นเอง ซึ่งชุมชนเกาะคุ้งสำเภาเองจะมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากมายให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม เพราะคนที่จะมีเรือเป็นภาหนะชนิดเดียวที่ใช้งาน และจะปลูกผักกับหาปลาเป็นอาชีพหลัก นักท่องเที่ยวที่สนใจจะข้ามไปเที่ยวชม”ชุมชนเกาะคุ้งสำเภา”สามารถเดินทางมาที่ตลาดคุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท แล้วว่าจ้างเรือเพื่อข้ามไปเที่ยวชมสัมผัสวิถีชาวเกาะได้ในราคาที่ไม่แพง