7 มิ.ย.60 ลูกแม่โจ้ทั่วไทยพร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำ

7 มิ.ย.60 ลูกแม่โจ้ทั่วไทยพร้อมใจร่วมกิจกรรมสำคัญ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ(แม่โจ้) พร้อมเจิมหน้ารับขวัญอินทนิล ช่อที่ 82

ทายาท คุณพระช่วงฯ ผู้ก่อตั้งแม่โจ้

หากย้อนเวลากลับไปตอนที่แม่โจ้ (โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ)ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ 7 มิถุนายน 2477 พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันนี้ มีพระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้และพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

ศิษย์เก่ารอต้อนรับ

จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ(แม่โจ้)…..สู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้  แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้  และเจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต  สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน  เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิต  แม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบุคลิกของผู้ที่  “เลิศน้ำใจ  วินัยดี  เชิดชูประเพณี  สามัคคี อาวุโส”  ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาวแม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืดหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ

อธิการบดี เจิมหน้า นศ.ใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ(แม่โจ้) ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560  ได้มีกิจกรรมที่ให้ลูกแม่โจ้ได้ร่วมรำลึกถึงความเป็นแม่โจ้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย

ศิษย์เก่ารอต้อนรับ2
สถาปนาแม่โจ้56-6

ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.09 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว)  จากนั้น ทุกท่านจะร่วมต้อนรับ และทำพิธีเจิมหน้ารับขวัญน้องใหม่ ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 82  ตามโครงการรับน้องสู่อ้อมอกแม่  และในเวลา 09.00 – 10.00 น. จะเป็นพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์  อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ  บิดาเกษตรแม่โจ้  ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำพูดที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”  นำโดย ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช นายากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น และนักศึกษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงปานทิพย์ วิริยะพานิช  และ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม  ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ มาร่วมในพิธีสถาปนา  และตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จะเป็นเป็นพิธีบุญทางศาสนา  และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี

7 มิถุนายน 2560  แม่โจ้ครบ 83 ปี แม่อบอุ่นทุกครั้งเมื่อลูกแม่โจ้กลับมาเยี่ยมบ้าน  มาร่วมกันแสดงพลังสามัคคี  ณ ที่นี่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้.. มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต