วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ จัดในหัวข้อ “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย… Climate Change, We Change”

ด้วยวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จึงร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) และกระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีพ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อ “เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย… Climate Change, We Change” เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนแนะแนวทางการใช้พลังงานและการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-17:45 น. ณ ควอเทียร์ วอเตอร์การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์  โดยมีนางหลุยซ่า ราเกร์ รักษาการหัวหน้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายชเตฟาน เฮลมิง ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยทอล์คโชว์เรื่อง “โลกร้อน…ทราบแล้วเปลี่ยน” โดยมีนายเจอโรม ปงส์ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป (EU) ประจำประเทศไทย ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายทรงกลด บางยี่ขัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Cloud & Ground และบรรณาธิการบริหารเวบไซต์ The Cloud ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาร่วมนำเสนอแนวทางสนับสนุนและวิธีปฏิบัติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม “แชร์ไอเดียรักษ์โลกในแบบของคุณ – Climate Change, We Change” เพื่อรับรางวัล โดยมีบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS 1 ปี เป็นรางวัลสูงสุด เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ยังมีการจัดแสดง Virtual Reality  (VR) ซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงแบบ 360 องศา ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองเล่นเสมือนเดินทางโดยรถยนต์ เรือและรถไฟฟ้าได้จริง เพื่อเปรียบเทียบว่าการเดินทางแบบใดประหยัดเวลาและพลังงานได้ดีที่สุด กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการเดินทางที่สะดวกและลดมลพิษ อีกทั้งยังมีการนำโปสเตอร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดเวิร์คชอป DIY จากเศษวัสดุเหลือใช้ อาทิ การนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วมาดัดแปลงทำเป็นกล่องใส่เหรียญ และปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ที่มาช่วยสร้างความสนุกสนาน บันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน