เกษตรอำเภอเชียงม่วง ติดตามปลูกพืชฤดูแล้ง

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลสระ ตรวจติดตามการปลูกพืชฤดูแล้ง (มะเขือม่วง) ของเกษตรกรหมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้