ทีเอ็มบี เปิดลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า ย่านอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชน เปิด “ลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี

อาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกับชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า เปิด “ลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า บนพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี” ให้เป็นพื้นที่ลานค้าตามวิถีชุมชนและจุดพักชิม ช็อป แชะแห่งใหม่ ย่านอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ซึ่งเป็น 1 ใน 37 โครงการเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนปี 2560 โดยอาสาสมัครทีเอ็มบี ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด TMB Make THE Difference โดยลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้าเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อขายอาหารขนมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ เช่น น้ำจิ้มซอสสับปะรด น้ำพริกสับปะรด ปลาร้า ปลาส้มฯลฯ เพียง 4 กม.จากทางหัวเขื่อนของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรไปยังบ้านปรกฟ้า

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา ทีเอ็มบี เผยว่า “โครงการลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า เป็นหนึ่งในกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่ทีเอ็มบีจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจุดประกายคนในชุมชนให้ร่วมกัน “เปลี่ยน”เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมรายได้ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเวนคืนที่ดิน ให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีลานค้าชุมชนเป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มากพอสมควร นอกจากการเที่ยวชมธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำฯ ยังสามารถเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทเขานางนม วัดพุทธศาสตร์ สุเหร่าฮารุนมุตตอฟา ในระยะทางเพียง 3-4 กิโลเมตร”

อีกครั้งกับก้าวของการ “เปลี่ยน” เพื่อให้ชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด TMB Make THE Difference กับโครงการลานค้าชุมชนบ้านปรกฟ้า ตลาดชุมชน เพียง 4 กม.จากทางหัวเขื่อนของอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรไปยังบ้านปรกฟ้า เพื่อชุมชนจะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน