ม.มหิดล พร้อมพิสูจน์ผลงานวิจัย-นวัตกรรมคุณภาพของนักศึกษา สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยลงทุนวิทย์ 27 พฤษภาคมนี้ ที่นิทรรศการออนไลน์ SciEx 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพของสังคม และเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรค่าต่อการลงทุนของประเทศ จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพ เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project Exhibition) หรืองาน “SciEx” ประจำปีอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 23 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขยายขอบเขตสู่การเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดสู่รูปแบบออนไลน์ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีส่วนทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น จากตัวเลขผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากหลักร้อยสู่หลักพันราย

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล กล่าวอีกว่า ในปี 2565 นี้ เราได้รับเกียรติจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและพิจารณารางวัล นอกจากการแสดงผลงานโปสเตอร์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแข่งขันชิงรางวัลแล้ว ไฮไลต์อยู่ที่การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Can AI really see now” วิทยากรโดย ดร.ศุภศรณ์ สุวจนกรณ์ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิทยาการสมัยใหม่ดังกล่าวสำหรับเยาวชน ร่วมด้วย 8 “Plenary Talks” โดยตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตัวอย่างโครงงานที่จะได้มีการนำเสนอในงานนิทรรศการออนไลน์ “SciEx 2022” ได้แก่ “Machine learning ในการคาดการณ์ตัวแปรทางภูมิศาสตร์” “การวิเคราะห์ลมหายใจเพื่อประเมินด้านสุขภาพ” “การห่อหุ้มสารสกัดจากรกหมูด้วยอนุภาคนาโน” และ “การจำแนกความชอบดนตรีด้วยกิจกรรมอิเล็กโทรด” เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะได้มีการเล่าเรื่องราวโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที จำนวน 24 เรื่อง ซึ่งเราเรียกว่า “Short Talks” รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ร่วมกับรุ่นพี่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล เชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และการนำความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม จะสามารถนำพาประชาชนในชาติสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย และในที่สุดจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมไทย และมวลมนุษยชาติต่อไปได้ สำหรับปีต่อไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งใจจะขยายโอกาสในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการเรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีรากฐานที่มั่นคง และได้ตามรอยทางแห่งความสำเร็จของนักศึกษารุ่นพี่ สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งนี้ต่อไปอีกด้วย

นิทรรศการออนไลน์ “SciEx 2022” กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทางhttps://science.mahidol.ac.th/sciex2022