พิจิตรเตรียมเปิด “ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์” แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ 29 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ ซึ่งดูแลพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิจิตร ได้หารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จ.พิจิตร ประกอบด้วย ป่าไม้จังหวัด ประธานป่าชุมชนเขาโล้น หอการค้า จ.พิจิตร พัฒนาชุมชน จ.พิจิตร สนง.การท่องเที่ยวพิจิตร บ.ประชารัฐฯ กกล.รส.จ.พจ. และประชาชนชาวทับคล้อ ถึงความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในการเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ในพื้นที่ป่าชุมชนเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพราะในปีที่ผ่านมา หลังจากข่าวทุ่งดอกกระเจียวยักษ์เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ได้มีนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์จำนวนมาก ซึ่งนายวิชัย แตโช ป่าไม้จังหวัดพิจิตร ได้รวบรวมสถิติ ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมเกือบ 5,000 คน จึงเกิดปัญหาการเตรียมการในพื้นที่ ทั้งห้องสุขา การกั้นบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบดอกกระเจียว รวมทั้งสถานที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมาก

จากการหารือ ทาง ททท.สำนักงานนครสวรรค์จะนำวิทยากรมาฝึกอบรมมัคคุเทศก์ในการนำชมทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ให้เป็นระบบ เพื่อรักษาระบบนิเวศของทุ่งกระเจียวไม่ให้ถูกทำลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งพัฒนาชุมชนจะจัดทำของที่ระลึกที่สะท้อนถึงทุ่งดอกกระเจียวเพื่อเพิ่มรายได้ ที่สำคัญประชาชนชาวเขาโล้นจะได้เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งเรื่องของการดูแลทุ่งดอกกระเจียว การปลูกดอกกระเจียว และการเตรียมรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ เป็นวันที่เหมาะสมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว เพราะดอกกระเจียวกำลังบานสะพรั่งเต็มทุ่ง โดยจะมีระยะที่ออกดอกจนถึงปลายเดือนกันยายน จะมีการเปิดให้เยี่ยมชมอย่างเป็นทางการพร้อมกับการจัดแถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในวันเดียวกัน หวังให้ทุ่งดอกกระเจียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึงความหวงแหนผืนป่าที่เกิดจากคนในชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์