เสวนา เกษตรกรรายย่อยของไทยจะอยู่อย่างไร ฟรี!!

เนื่องจากสิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เกษตรกรรายย่อยของไทยต้องปรับตัวเปลี่ยนวิถีการผลิตอย่างไรบ้าง มาร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นร่วมกันในงานเสวนาในโอกาสครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง “เกษตรกรรายย่อยของไทยจะอยู่อย่างไร เมื่อโลกปรับ-สิ่งแวดล้อมเปลี่ยน เทคโนโลยีการเกษตรไม่หยุดนิ่ง”

พบกับนักวิชาการที่ทำงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกษตรกรรายย่อยที่ประสบความสำเร็จจากการปรับตัวในการทำการเกษตร ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย