บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงเรียน และที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์

นายวิโรจน์ เกิดภักดี ผู้จัดการแผนกกิจการทั่วไป และ นางสาววัฒชรินทร์ สินทับ ตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ มอบน้ำดื่มให้กับทางโรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม และที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใส่ต่อสังคมซึ่งบริษัทฯได้ให้ความสำคัญเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited supported drinking water

for school and Phra Samut Chedi District Office

Mr.Wiroch Kerdphukdee – Section Manager of General Affairs Division and Ms.Watcharin Sinthap, the representatives from Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, delivered the drinking water for Wat Traimit Wararam school and Phra Samut Chedi District Office in order to support community activities. This activity is one of the company’s missions, “We Care for Society” which TCCC has always emphasized.