บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาพักอเนกประสงค์วัดเสด็จ เพื่อส่งมอบให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี นำทีมปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาพักอเนกประสงค์วัดเสด็จ เพื่อส่งมอบให้เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ นำทีมช่างและจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักอเนกประสงค์ ณ วัดเสด็จ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบริษัทได้ส่งมอบถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัด เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคมที่องค์กรให้ความสำคัญเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited led the team to renovate the roadside pavilion of Wat Sadej Temple to deliver benefits the people in the community

Mr. Somruk Likitcharoenphan – Executive Officer & Senior Vice President and staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under the OX-brand, led the team of technicians and volunteers to renovate the roadside pavilion for Wat Sadej Temple at Nakhon Luang District in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, in order to deliver as an offering to the temple, as well as to use for Buddhist activities and benefit the people in the community. This activity is one of the company’s missions, “We Care for Society” which TCCC has always emphasized.