มหกรรมการส่งเสริมการบริโภคสับปะรด และผลิตภัณฑ์สับปะรด ระหว่างวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนไม้ดาวแดงไม้ไทย จังหวัดเพชรบุรี

มหกรรมการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรด

การประกวดสับปะรดผลสด การแข่งขันตำส้มตำสับปะรด สัมมนาการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดสับปะรดจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างผู้ประกอบการโรงงาน ห้างท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้ส่งออกสับปะรดผลสด และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

จัดขึ้นระหว่า งวันที่ 7 – 11 กรกฎาคม 2560 ณ เรือนไม้ดาวแดงไม้ไทย หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี งานนี้คนรักสับปะรดไม่ควรพลาด  นอกจากนี้ ยังได้ชิมสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี และรับสับปะรดกวนติดไม้ติดมือกลับบ้าน ฟรี

โทร  032-488053  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี