“เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิต” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ พัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน เพื่อมอบโอกาสทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากพระปณิธานอันแน่วแน่ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สู่สถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ 400 เตียง มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ครบครันทั้งด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้ง หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม โดยโครงการทั้งหมดมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้

ขอเชิญชวนร่วมสานต่อพระปณิธาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับประชาชนคนไทยในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านการร่วมสมทบทุนสร้างเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของศูนย์การรักษาต่างๆ ในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพราะทุกการให้คือทุนต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยนับล้าน และทุกก้าวของการเติบโตเกิดจากทุกพลังความร่วมมือ ร่วมสร้างศูนย์การแพทย์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” ที่พึ่งทางสุขภาพแห่งใหม่ พัฒนาการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน ได้ที่ บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 942-3-00099-2 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ด้านสุขภาพกับรายการ CRA METAHEALTH  เข้าใจ “โรค” บนโลกเสมือนจริง พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และการดูแลรักษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในแบบที่เข้าใจได้ง่ายๆ ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.35-14.50 น. และทาง YOUTUBE : CRA CHULABHORN CHANNEL : https://youtu.be/KWlY7VSfQRo