“อนุทิน” เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 2 ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง การใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งระบบการแพทย์สมัยใหม่และการแพทย์แผนไทย การส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้นำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขับเคลื่อน หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ทั้งในระดับชุมชนและภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้ ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า การดำเนินงานทางกัญชาทางการแพทย์เป็นสิ่งที่ถูกต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย สามารถนำไปใช้เป็นยา สารสกัด ทำเป็นส่วนผสมของอาหารและเวชสำอาง ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งได้ให้คำแนะนำให้เข้าใช้แอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ แนวทางการนำพืชกัญชาไปใช้ประโยชน์

สุดท้าย ได้กล่าวถึง “โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” ที่มีอาสาสมัครสาธารณสุข “หมอคนที่ 1” เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ระบบสุขภาพของประเทศไทย มีความเข้มแข็งเป็นระบบสุขภาพในระดับชั้นนำของโลก คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับก้าวหน้ายิ่งขึ้น

การประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมวิชาการด้านการแพทย์ การเสวนาวิชาการและการบรรยายเกี่ยวกับกัญชา กัญชง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภูมิภาค การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย และการตรวจรักษาโรคต่างๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565