บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ภูมิใจรับรางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอกย้ำความสำเร็จการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี (ที่ 1 ทางขวา) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และ นางสาวธมลวรรณ ธรรมสุขัง (ที่ 1 ทางซ้าย)  ผู้เชี่ยวชาญระดับ 3 หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนจากโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ โอกาสนี้ บริษัทฯ ได้รับเกรียติจาก นายสหวัฒน์ โสภา (คนกลาง) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล 3Rs Awards และรางวัล  Zero Waste Achievement Awards ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ Kaizen ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ ซึ่งตอกย้ำการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ในอนาคต

Thai Central Chemical Public Company Limited is proud to receive the Awards

from the Department of Industrial Works, emphasizes the success of effective waste management according to the 3Rs principle and aims to achieve Green Industry Level 5

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager (1st right) of Operation Support Division and Ms. Thamonwan Thumsukhang (1st left) OSHE Specialist Level 3 of Occupational Safety and Health Environment Division are the representatives form Nakhon Luang plan site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand. On this occasion, TCCC was honored by Mr. Sahawat So-bha (Middle) – Deputy Director General of Department of Industrial Works presented the 3Rs Awards and Zero Waste Achievement Awards the program to enhance the efficiency of industrial waste management which involves risks of incorrect disposal according the 3Rs principle and KAIZEN at Taewakumrungruk on 2nd floor of Army Club (Vibhavadi) Bangkok, which emphasizes effective waste management moving forward to the Green Industry level 5 in the future


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354