คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) และ ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

การจัดงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) มหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ เครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ร่วมจัดงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ซึ่งเป็นมหกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Suficiency for Sustainabilit) โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการจัดงาน เพื่อสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ประสานพลังร่วมระหว่างองค์กรชั้นนำจากทุกภาคส่วน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่การนำไปปฏิบัติที่ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และ กิจกรรมเสมือน (Virtual Expo) ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยภายในงานจะประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร้านค้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน อาทิ การเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ การประกวด Win Win WAR OTOP Junior จำนวน 50 ทีม เข้าร่วมชมงาน เพื่อรับความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านต่างๆ มีกำหนดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรม

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354