วธ.ผนึก 5 จว.จัด’บุญประเพณีวันเข้าพรรษาปี60′ อนุรักษ์ ‘แห่เทียนพรรษา-ตักบาตรดอกไม้’ 6 – 10 ก.ค.นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัด “งานบุญประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560” ที่โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า วธ.ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน “บุญประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560”

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างความตระหนักในคุณค่า รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมใน 5 สาขาได้แก่ ภาพยนตร์ แฟชั่น อาหาร มวยไทย เทศกาลและประเพณีในการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและประเทศ

นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับประเพณีการเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุทุกรูปต้องปฏิบัติตาม โดยการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ และไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆ ซึ่งช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

ดังนั้น วธ. กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และจังหวัดต่างๆ จัดงานประเพณีครั้งนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมงานบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 กรกฎาคม สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม อุบลราชธานี และนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม

นอกจากนี้ ยังจัดงาน “บุญประเพณีตักบาตรดอกไม้” ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม ที่ สระบุรีซึ่งชาวอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ยึดถือประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประเพณีสำคัญ ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดเอาวันเข้าพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันประเพณีตักบาตรดอกไม้ชาวบ้านจะถวายดอกไม้แด่ภิกษุ-สามเณรที่กำลังเดินขึ้นไปที่พระอุโบสถและอธิษฐานเข้าพรรษาได้มีดอกไม้บูชาพระ