พช. จับมือช้อปปี้ เดินหน้าจัดแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” หนุน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้”

พช. จับมือช้อปปี้ เดินหน้าจัดแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” หนุน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ผลักดันผู้ประกอบการสร้างรายได้ตลาดออนไลน์

พช. ชู “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” หนุนผู้ประกอบการโอท็อป ขายออนไลน์ จับมือ Shopee เดินหน้าจัดแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” คัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมต่อเนื่องกว่า 1,000 ร้านค้า พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศ พลิกฟื้นสร้างรายได้

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานด้านโอท็อป ที่ผ่านมา มีความเป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อาทิ OTOP Midyear ช่วงกลางปี หรือ OTOP City ช่วงปลายปี แต่ละงานมียอดขายรวมนับพันล้านบาท แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ทำให้ขาดรายได้ในการดำเนินชีวิต ทั้งยังส่งผลต่อการผลิตและการพัฒนาคุณมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โอท็อป ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อป ทั้งยังเป็นการพัฒนาช่องทางการตลาดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โอท็อป ให้ยังคงรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นและมีความสอดคล้องกับยุคสมัยไปพร้อมกันด้วย

“โครงการนี้กรมได้ร่วมมือกับ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายรวม 4 แคมเปญต่อเนื่อง แคมเปญละ 30 วัน โดยแคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” เป็นแคมเปญที่สอง เริ่มตั้งแต่ 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2565 มีการเชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปร่วมเปิดร้านค้าออนไลน์บน Shopee เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมกัน การคัดเลือกสินค้าโอท็อป มีความหลากหลาย และจัดบุคลากรของกรมคอยให้คำแนะนำการเปิดและบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย พร้อมด้วยส่วนลดสำหรับประชาชนที่สนใจร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปออนไลน์ด้วย จึงขอเชิญมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าโอท็อปได้ผ่านช่องทางนี้กันได้ทุกวัน เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะร่วมกันสู้วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน”  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน

ด้าน ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างเป็นทางการรายแรกที่ได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” มีแผนจัดทำแคมเปญในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่าย เริ่มต้นจากแคมเปญพิเศษ “OTOP Amazing 2022” เป็นแคมเปญแรก ต่อด้วย “OTOP Amazing Grand Sale” เป็นแคมเปญที่สอง โดยส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองแคมเปญ Shopee 10.10 Brands Festival แบรนด์ดัง ปังเต็มสิบ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธสัญญาของช้อปปี้ในการเดินหน้าส่งเสริมการฟื้นตัวของร้านค้าและผู้ขาย เพื่อช่วยให้ร้านค้าและผู้ขายสามารถเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ ด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มช้อปปี้ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่และสร้างธุรกิจให้แข็งแรงและเติบโตได้ในระยะยาวกับเรา

ทั้งนี้ แคมเปญ “OTOP Amazing Grand Sale” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ ด้วยการเข้าไปที่แอปพลิเคชั่นช้อปปี้ พิมพ์ค้นหาคำว่า OTOP หรือที่ https://shopee.co.th/otop ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง พร้อมรับวอยเชอร์คอยน์รับเงินคืน (โค้ด OTOP22) ตลอดแคมเปญ และระหว่างนี้กรมการพัฒนาชุมชนก็ยังเชิญชวนผู้ประกอบการโอท็อปที่สนใจในการเปิดร้านกับ Shopee เข้าร่วมใน “โครงการตลาดอะเมซิ่ง ของกินของใช้” ได้ที่ https://projectinfo.online/otop-amazing เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสพบปะกันบนช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นด้วย