“ทุนเจียรไนเพชร” เรียนฟรี จบแล้วมีงานทำ

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจยื่นใบสมัคร เรียนฟรี ในชื่อ “ทุนเจียรไนเพชร” ทุนการศึกษาสายอาชีพ ตลอดหลักสูตร สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2566

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ร่วมกับ สถานประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำ มอบทุนการศึกษาและสวัสดิการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี สาขางานทองคำรูปพรรณ สาขางานตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ ตลอดหลักสูตร จำนวนคนละ 360,000 บาท จบแล้วบรรจุทำงานในสถานประกอบการ

เปิดรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง โทร. 098-561-5645