CPF ร่วมงาน APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM ชู ‘MEAT ZERO-ไก่เบญจา’ ต้นแบบโมเดลธุรกิจภายใต้แนวคิด BCG

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติของรัฐบาล ในการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือ APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ซีพีเอฟ จึงได้นำสองผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ได้แก่ เนื้อจากพืชแบรนด์ MEAT ZERO และ ไก่เบญจา จากแบรนด์ U FARM ซึ่งมีห่วงโซ่การผลิตภายใต้ BCG ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero Emisstion มาจัดแสดง ภายในงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์และร่วมสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เป็นประธานเปิดงาน และผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมด้วย

“MEAT ZERO” ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช เป็นนวัตกรรม ‘PLANT-TEC’ ช่วยให้โปรตีนจากพืชมีเนื้อสัมผัส และรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์จริง ไม่มีโคเลสเตอรอล ไขมันต่ำ ไฟเบอร์สูง ซึ่งลดขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

ส่วน “ไก่เบญจา” เป็นนวัตกรรมของซีพีเอฟที่คัดเลือกไก่สายพันธุ์พิเศษมาเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ด อาทิ ข้าวกล้อง และ Flex Seed ทำให้ได้เนื้อไก่มีสีชมพู หอม นุ่ม ฉ่ำกว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 55% มีโอเมก้า 3 สูง 100% ปลอดสาร ปลอดภัย จากธรรมชาติ ไม่ใช้ฮอร์โมนและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ทั้งนี้ กระบวนการผลิตไก่สดของซีพีเอฟ มีคาร์บอนฟุตพรินท์ต่ำกว่าเนื้อไก่สดทั่วไปถึง 50% ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ ไก่เบญจา และ MEAT ZERO ยังได้รับรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ    กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยมด้วย

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กล่าวว่า ในนามสยามพิวรรธน์ ขอขอบคุณองค์กรพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนภาครัฐ สื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเปค 2022 และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก ภายในงานจะพบกับนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกมิติ ในรูปแบบการจำลองเศรษฐกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน 4 โซน ได้แก่ นิทรรศการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเอเปค นวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับ BCG โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด BCG และกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ BCG

งาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” เป็นความร่วมมือระหว่าง สยามพิวรรธน์ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2022 ของไทยและกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังเข้าร่วมแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมของไทยและของโลก ภายใต้แนวคิด “Sustainable Kitchen of the World …Towards Net-Zero” ร่วมขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืน ภายในงานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ .