สวนสัตว์โคราช จัดโชว์”สัตว์ป่าหาย้าก..ยาก” 22 ชนิด เปิดชมใกล้ชิด 1 เดือน ตลอดกรกฎาคมเท่านั้น

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่บริเวณโซนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายเทวินทร์ รัตน์วงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดนิทรรศการ “มหัศจรรย์สัตว์ป่า หาย้าก..ยาก สายพันธุ์ใหม่” ขึ้น ซึ่งเป็นการนำสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 22 ชนิด ที่หายากมา มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม และศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ ความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด โดยเฉพาะจิ้งเหลนเรียวโคราช ซึ่งเป็นประจำถิ่น สามารถพบได้ที่ จ.นครราชสีมา แห่งเดียวเท่านั้นในโลก

นายเทวินทร์ กล่าวว่า สวนสัตว์นครราชสีมา มีพันธกิจในด้านการอนุรักษ์วิจัย เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จึงปรับปรุงสวนสัตว์เลื้อยคลานเพื่อจัดกิจกรรมเปิดโลกสัตว์แปลก ซึ่งนำสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสายพันธุ์ใหม่ๆที่แปลกและหายาก 22 ชนิด อาทิ กิ้งก่าบินปีกกลาย, งูกินทากเกล็ดสัน, งูหัวกะโหลก,ท้องดำ, จิ้งเหลนเรียวโคราช, ตุ๊กแกบินสายสามแถบ, ตุ๊กกายพม่า, กบชะง่อนผาใต้, เขียดงูเกาะเต่า, ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ และเต่านาอีสาน มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม เพื่อเป็นการสร้างสีสันในการเที่ยวชมสัตว์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 เพียง 1 เดือนเท่านั้น ที่ส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน

“หลังจากเสร็จกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมแล้ว สวนสัตว์นครราชสีมา จะนำสัตว์เหล่านี้มาเพาะเลี้ยง และทำการศึกษาวิจัยระบบนิเวศน์ความเป็นอยู่ เพื่อจะขยายพันธุ์ต่อไป” นายเทวินทร์ กล่าว