“ปฐม” ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค จัดกิจกรรม “ORGANIC FARMERS’ MARKET” ครั้งที่ 8

“ปฐม” ส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค
จัดกิจกรรม “ORGANIC FARMERS’ MARKET” ครั้งที่ 8

จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 สำหรับกิจกรรม “ORGANIC FARMERS’ MARKET” ที่ ร้าน Patom Organic Living จัดขึ้น ภายใต้โครงการ ปฐม เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริ โภค โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุ นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ความรู้และแนะนำผู้บริโ ภคให้รับประทานผักและผลไม้ตามปริ มาณที่ร่างกายต้องการ ให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามคำแนะนำขององค์การอาหารโลก และองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี แกผู้บริโภค ฃ่วยลดความเสี่ยงจาก โรคภัยต่าง ๆ เช่น หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ ลดอัตราการป่วย และเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

ลักษณะกิจกรรมเป็นการสอดแทรกความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภั ย ถูกสุขลักษณะ และในปริมาณที่พอเหมาะ โดยมีเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโม เดล จ.นครปฐม นำสินค้าเกษตรอินทรีย์สดจากไร่ ตัดใหม่จากสวนมาออกร้านจำหน่าย มีขนมไทยสูตรต้นตำหรับชนิดต่างๆ ให้ได้ลิ้มชิมรส เช่น กล้วยแขกออร์แกนิก ขนมครกข้าวกล้องไรเบอร์รี่ ไอศกรีมเชอร์เบทกระท้อน ฯลฯ และยังมีนักโภชนาการมาบริการให้ ความรู้ คำแนะนำตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปดีๆ จากมูลนิธิสังคมสุขใจ อีกหลายฐานกิจกรรมให้ร่วมสนุก อาทิ เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก สาธิตการทำปุ๋ยหมัก สาธิตการเลี้ยงไส้เดือนดิน การย้ายกล้าลงแปลง สาธิตการทำฮอร์โมนหน่อกล้วย/สมุ นไพรไล่แมลง วาดร่ม เหล่านี้เป็นต้น

อย่าพลาด งานฟรี…งานดีๆ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ ที่ร้าน Patom Organic Living ซอยทองหล่อ 23 เปิดให้กับเกี่ยวความรู้ พร้อมทั้ง ชม ช้อป ชิม สินค้าออร์แกนิกและร่วมสนุกกับกิ จกรรมต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.30 น. สอบถามเส้นทาง และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-084-8649