เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” 3-6 ธ.ค.นี้

เริ่มแล้ววันแรกอย่างยิ่งใหญ่ “งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน” พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดเต็ม 4 วัน ระหว่างวันที่ 3-6 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดงานใหญ่มหกรรมในหลวงรักเรา    ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระ เกียรติคุณและเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ในรูปแบบ Onsite ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เปิดเผยในงานว่า “การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ครั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทุกภูมิภาค หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสื่อมวลชน ร่วมกันขับเคลื่อน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาดินของประเทศ เพื่อให้มีการใช้ดินทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันร่วมกันทำนุบำรุงดิน มิให้เสื่อมโทรม มิให้เกิดการชะล้างพังทลาย และสามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อม”

สำหรับกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และช่วงค่ำ มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก และรับชมการแสดงดนตรีบรรยากาศท่ามกลางสวนสมุนไพรไทย อาทิ การแสดงเพลงพื้นบ้าน “เพลงอีแซว” จากสุพรรณบุรี การแสดงจินตลีลาประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ขับร้องบทเพลงของพ่อ โดยคุณขวัญข้าว ธิดารินทร์ และการบรรเลงขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่า “ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิเศษ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ภูมิพลดลดิน” จัดแสดงเรื่องราวของ “ดิน” ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรรมและการสร้างอาหารของมนุษย์ หากดินดีมีคุณภาพ มีสารอาหารที่ดีต่อพืชและสัตว์ อาหารที่เกิดขึ้นจากดินก็จะมีคุณภาพและสามารถส่งเสริมสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ นิทรรศการ “ของขวัญจากดิน ดินสร้างชีวิต” นิทรรศการเครือข่ายคนยุคใหม่ รวบรวมหลากหลายองค์ความรู้ จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วทุกภูมิภาค เรียนรู้ท่ามกลางบรรยากาศสวนสบายๆ และชวนร่วมเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินกว่า 16 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ทาง Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 200 ร้านค้า”

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการใหม่จัดแสดงเรื่องราวของ “วิถีเกษตรกรไทย”ตามรอยศาสตร์พระราชา ภายใต้แนวคิด เกษตรกรไทยเท่ มีกิน มีใช้ มีเก็บ มีเกียรติและเปิดให้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน” พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ“สืบสาน รักษา ต่อยอด” ตามแนวทางพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร สนุกทะลุจอ สัมผัสความแปลกใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ ที่จะเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในงานนี้

ด้านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีให้เลือกเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ ตลอด 4 วันเต็ม 16 วิชา จากกูรูเกษตรกรเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ที่สลับสับเปลี่ยน มาส่งตรงองค์ความรู้ อาทิ อาจารย์ปรีชา บุญท้วม อาจารย์จักรภฤต บรรเจิดกิจ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำนาผู้ก่อตั้งวิชชาลัยชาวนาพิจิตร ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดโคนป่าและการสร้างจุลินทรีย์จาวปลวก          อาจารย์ปิญญา เวชไพบูณ เวชไพบูณฟาร์ม จังหวัดนนทบุรี การเลี้ยงแพะแบบธรรมชาติ ครบวงจร บนพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองใหญ่ อาจารย์ธรรมรัตน์ แย้มขจร สวนมะนาว นัยน์ปพรบ้านลุงชิต กรุงเทพฯ การปลูกและการจัดการแปลงมะนาว เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ อดีตวิศวกรคุมเครื่องจักร ที่หันมาเอาดีด้านการเกษตร จนทุกวันนี้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการตอนกิ่งพันธุ์จำหน่าย เป็นต้น สำหรับงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ