พณ.ดึงอาเซียน กำหนดตรารับรองมาตรฐานร่วม’ออร์แกนิค’ชิงตลาดโลก3ล้านล้าน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการและตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขยายตัวต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 % โดยทั่วโลกมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท เฉพาะไทยมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านบาท ถือว่ายังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก กระทรวงพาณิชย์จึงให้ความสำคัญและจัดทำ 4 ยุทธศาสตร์ในการผลักดัน ได้แก่ 1.สร้างความรับรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูป ถึงผู้บริโภค

2.ผลักดันมาตรการรับรองให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งกำลังหารือสมาชิกอาเซียนจัดตั้งสมาพันธ์สินค้าเกษตรออร์แกนิคอาเซียน และใช้ตราสัญลักษณ์รับรองเดียวกัน รวมถึงการพัฒนาสินค้าออร์แกนิคอาเซียน 3. พัฒนาและขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเจาะจีน ยุโรป สหรัฐฯ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น และ 4. เพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2560 กระทรวงพาณิชย์ จะจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นงานจัดต่อเนื่องและปีนี้เป็นครั้งที่ 7 ถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติใหญ่สุดในอาเซียน ปีนี้มีผู้ประกอบการทั้งในและประเทศอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกว่า 200 ราย คาดจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 45,000 คน และเกิดการซื้อขายกว่า 32 ล้านบาท

ปัจจุบันประเทศที่มีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มากที่สุดในอาเซียน คือ อินโดนีเซียน ตามด้วยฟิลิปินส์ มาเลเซีย และไทย โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดให้สมาชิกอาเซียนเข้าร่วมทำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย จัดเจรจาทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ จึงจัดภายใต้แนวคิด “ASEAN : Home of Organic” เป้าหมายต้องการยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติได้ในอนาคต