สัปดาห์นี้ ที่กาดแม่โจ้ 2477 พบกับอาหารจากแหล่งธรรมชาติ “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”

ฤดูฝน เป็นฤดูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารธรรมชาติจากป่า ทั้งหน่อไม้ พืชผักต่างๆ  โปรตีน จากเห็ด นานาชนิด ที่นอกจากจะเป็นอาหารของชาวบ้าน ยังมีวัฒนธรรมการบริโภค หลากหลายเมนูอร่อยมากมาย  เช่น ยำเห็ดโคน แกงเห็ดไข่ห่าน แกงผักหวาน แกงหน่อไม้ แกงเลียงเห็ด น้ำพริกเห็ด ฯลฯ บางชุมชนยังนำมาแปรรูป จำหน่ายสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสมุนไพร ของหมอยาพื้นบ้าน ชุมชนจึงหวงแหนรักป่า ให้เป็นตู้อาหาร ให้อิ่มท้อง เป็นตู้ยา ยามป่วยไข้ นอกจากชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าชุมชนมายังชีพแล้ว ยังนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

 “กาดแม่โจ้ 2477” ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดจำหน่ายเป็นประจำทุกวัน ศุกร์ – เสาร์ ได้มีการแบ่งโซนการจำหน่าย ดังนี้  โซนผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค  สำหรับจำหน่ายผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จากงานวิจัยของคณะ/สำนักต่างๆ รวมทั้งผลผลิตของนักศึกษาในโครงการปลูกผัก แลก ค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้,   โซนกาดเครือข่ายชุมชนซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับองค์ความรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  รวมถึง  โซนกาดหมั้ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลผลิตเกษตรชุมชนเครือข่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งกิจกรรมการจำหน่ายอาหารเมนูต่างๆ ซึ่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราการันตีได้ว่าปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง ดีต่อสุขภาพแน่นอน

สำหรับสัปดาห์วันศุกร์ที่ 14 และวันเสาร์ที่ 15  กรกฎาคม นี้ จัดเป็นสัปดาห์ของ เรื่อง “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”  ซึ่งจะรวมเอาผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติ จากป่าชุมชน ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล มาจัดจำหน่าย อาทิ เห็ดโคน เห็ดหล่ม  เห็ดไข่ห่าน  หน่อไม้ ผักหวาน ผักเชียงดา ฯลฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มาเลือกซื้อสินค้าในตลาดได้ชมกันอีกด้วย

ขอเชิญทุกท่าน  มาเลือกซื้อหา อาหารจาก “ป่าชุมชน ตู้กับข้าวชาวบ้าน สืบสานวิถีธรรมชาติ”  รวมถึงสินค้าปลอดภัยอื่นๆ ทั้ง ข้าว ไข่  ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ ซึ่งสัปดาห์นี้จะมี “เนื้อหมูกินหยวก” เลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติ มาจัดจำหน่าย และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ เก็กฮวยอินทรีย์, เห็ดหลินจือ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ มาจัดจำหน่ายราคาย่อมเยา ในวันศุกร์-เสาร์ ที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น.  ณ กาดแม่โจ้ 2477  บริเวณอาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   จ.เชียงใหม่  โทร. 0 5387 5708