ขอเชิญประกวดปลากัดชิงถ้วยพระราชทาน งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการประกวดและแข่งขันทางการประมง ในงาน เกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2-7 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้ ประเภทประชาชนทั่วไป การประกวดปลากัด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยแบ่งประเภทปลากัดที่เข้าประกวด จำนวน 26 ประเภท ดังนี้

ประเภทครีบสั้น ได้แก่ 1. ปลากัดครีบสั้น สีเดียว กลุ่มสีอ่อน 2. ปลากัดครีบสั้น สีเดียว กลุ่มสีเข้ม 3. ปลากัดครีบสั้น กลุ่มหลากสี 4. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว กลุ่มสีอ่อน 5. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง สีเดียว กลุ่มสีเข้ม 6. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง อัญมณี นีโม โค่ย (จุดน้อยกว่า 20%) 7. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง ลายจุด กาแล็คซี่ สตาร์ 8. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่มแพตเทิร์น 9. ปลากัดครีบสั้น หางพระจันทร์ครึ่งดวง กลุ่มหลากสี 10. ปลากัดครีบสั้น หางเดี่ยว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี 11. ปลากัดครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี 12. ปลากัดยักษ์ครีบสั้น Junior รวมทุกประเภทหางและสี 13. ปลากัดยักษ์ครีบสั้น Senior รวมทุกประเภทหางและสี 14. ปลากัดครีบสั้น เพศเมีย รวมทุกประเภท

ประเภทครีบยาว ได้แก่ 1. ปลากัดครีบยาว หางเดี่ยว รวมทุกประเภทสี 2. ปลากัดครีบยาว หางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี 3. ปลากัดครีบยาว หางพระจันทร์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี 4. ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี 5. ปลากัดครีบยาว ดาวรุ่ง รวมทุกประเภทสี 6. ปลากัดครีบยาว เพศเมีย รวมทุกประเภท

ประเภทพิเศษ ได้แก่ 1. ปลากัดดาวรุ่ง รวมทุกประเภทสี 2. ปลากัดเขียวเกษตร รวมทุกประเภท ครีบและหาง 3. ปลากัดสีแสด วลัยลักษณ์ 4. ปลากัดสีฟ้าประมง (Blue Fisheries) รวมทุกประเภท ครีบและหาง 5. ปลากัดหูช้าง รวมทุกประเภท ครีบ หาง และสี 6. ปลากัดสีธงชาติไทย รวมทุกประเภท ครีบและหาง

ประเภทนักเรียน การประกวดวาดภาพ จัดตู้ปลา และแต่งกลอนจากภาพ จำนวน 6 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ดังนี้

1. ระดับอนุบาล ประกวดวาดภาพหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทะเล” ประกวดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

2. ระดับประถมศึกษา ประกวดวาดภาพหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทะเล” ประกวดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้น้ำ ประกวดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาประเภทมีพรรณไม้น้ำ ประกวดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

5. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันประกวดแต่งกลอนจากภาพ ประกวดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

6. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันประกวดแต่งกลอนจากภาพ ประกวดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fish.ku.ac.th หรือสอบถาม ติดต่อ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และ คุณดวงกมล หวังแก้ว โทร. 02-942-8894, 02-942-8364