มก. จัดแสดงนวัตกรรม 86 ผลงานในงานเกษตรแฟร์ ปี 2566

เครื่องดื่มโปรตีนเข้มข้นจิ้งหรีด

มก. รวบรวมผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 86 ผลงาน จัดแสดงในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “80 ปี เกษตรนนทรี นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยโซนที่แสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ โซน H ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฝั่งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งผลงานนวัตกรรมออกเป็น 10 กลุ่ม จำนวน 86 ผลงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เกษตรและการแปรรูป จำนวน 14 ผลงาน เช่น โครงการปรับปรุงพันธุ์มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ลูกผสม 10 พันธุ์, มันสำปะหลัง ลงหัวเร็ว แป้งดี ไซยาไนด์ต่ำ, โซลาร์กรีนเฮาส์ ติดแอร์สำหรับปลูกพืชด้วยแสงเทียม, ชาไหมข้าวโพด เป็นต้น

ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

กลุ่มที่ 2 อาหาร จำนวน 9 ผลงาน เช่น เครื่องดื่มโปรตีนจิ้งหรีดเข้มข้น, โยเกิร์ตจากพืชแบบแห้ง, ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป, เอแคลร์มันสำปะหลัง, บะหมี่มันสำปะหลัง เป็นต้น

กลุ่มที่ 3 เครื่องจักร เครื่องมือ จำนวน 7 ผลงาน เช่น เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ, ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ, เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า, อุปกรณ์ตรวจสอบการเข้าทำลายของตัวหนอนด้วงงวงมะพร้าวในต้นมะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น

มะขามเปรี้ยวผักใหญ่

กลุ่มที่ 4 สิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ผลงาน นวัตกรรมการพัฒนาสีน้ำจากธรรมชาติเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดสกลนคร, เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่น 3, กระทงย่อยสลายตามธรรมชาติ, เตาไร้ควันปรับระดับความร้อน เป็นต้น

กลุ่มที่ 5 สัตว์และประมง จำนวน 7 ผลงาน เช่น บาล์มกระชายดำยับยั้งแบคทีเรีย, Cow Scoring  หรือ Application สำหรับประเมินคะแนนร่างกายของแม่โคนมด้วยระบบ AI,  เมี๊ยวหนึบ สูตรลดโซเดียม เป็นต้น

นวัตกรรมแอป รู้ทัน…แล้ง

กลุ่มที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 15 ผลงาน เช่น เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นจากระบบเบรกรถยนต์, เรือไฟฟ้า คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ปาล์มน้ำมันสู่พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, แขนกลเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กในช่วงปฐมวัย, ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยแบบเรียลไทม์ ML Flood by KU หุ่นยนต์, Application ฟาร์มดีมีสุข สำหรับบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

กลุ่มที่ 7 ผลงานได้รับรางวัล 2 ผลงาน ต้นไม้พูดได้ในรั้วเคยู KU KPS, การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรในยุคดิจิทัล

กลุ่มที่ 8 มก. ช่วย COVID-19 จำนวน 2 ผลงาน เช่น ชุดตรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำแข็ง, เครื่องดูดน้ำลายทันตกรรมแรงดันสูงพร้อมระบบ UV ฆ่าเชื้อในเครื่อง Home Isolator

กลุ่มที่ 9 ผลงานรับถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 12 ผลงาน ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เช่น กลุ่มของบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทค, กลุ่มของ KS 2020 จำกัด

แอป…ฟาร์มดีมีสุข

กลุ่มที่ 10 U2T ในส่วนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการ จำนวน 13 ผลงาน เช่น คลัสเตอร์ที่เจ็ด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เรื่องหนังใหญ่วัดขนอน, คลัสเตอร์ที่ 16 แก่งคอย สระบุรี เรื่อง พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการส่งเสริมการขายออนไลน์หมูส้มสองคอน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในโซน H เป็นโซนที่ติดแอร์ นอกจากจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วยังมีการการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บาห์เรน บังกลาเทศ จีน ฝรั่งเศส ฮังการี เคนยา มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และแอฟริกา ซึ่งนำสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โดยผู้ที่สนใจผลงานนวัตกรรม สามารถศึกษาผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ที่โซน H งานเกษตรแฟร์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ เวลา 10.00-22.00 น.