สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแด่ประธานชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (คนกลาง) นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตรคืนถิ่น 2566” ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และมอบของที่ระลึก แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภมาศ พณิชศักดิ์พัฒนา (ที่ 2 ทางขวา) ประธานชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร และประธานคณะกรรมการจัดงานฯ โดยในงานได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม (ที่ 2 ทางซ้าย) ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็น ประธานชมรมศิษย์เก่าปฐพีวิทยา-เคมีการเกษตร คนใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณแด่ รศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ (ที่ 1 ทางซ้าย) หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน และ ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (ที่ 1 ทางขวา) หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน