พิษณุโลก เปิดบ้าน ชวนเที่ยวงานเกษตรรุ่งเรือง เมืองสองแคว ปี 60

พิษณุโลก จัดงานใหญ่ “เกษตรรุ่งเรือง และ OTOP  ของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15 – 23 ก.ค.นี้ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สศก. ร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ชวนใช้แอพพลิเคชั่น “RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ช่วยเกษตรกรคำนวณต้นทุนการผลิตของตนเอง รู้กำไร ขาดทุน เพื่อใช้ตัดสินใจก่อนลงทุนผลิต

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการจัดงาน “เกษตรรุ่งเรืองและ OTOP ของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  15 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก (สศท.2) ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงภาคเอกชน ได้ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้บริโภคให้สามารถติดต่อซื้อขายโดยตรง เป็นการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการ ผลงานด้านการเกษตร ผลผิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน       โดยเน้นนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร ทั้งการจัดแสดง การสาธิต การประกวด การแข่งขัน และการแสดงบนเวที อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับผู้มาร่วมงาน เช่น แปลงใหญ่ข้าว กล้วยน้ำว้า ไก่นเรศวร ไก่ดำ ไก่พื้นเมือง สุนัขบางแก้ว มะม่วงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นิทรรศการด้านการประมง นิทรรศการเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรของภาคเอกชน พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จะร่วมกิจกรรมในงาน  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น “RCMO กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเอง บอกความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) และจุดรับซื้อและราคารับซื้อ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ด้วยตนเองได้ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเที่ยวชมงาน “เกษตรรุ่งเรืองและ OTOP  ของดีเมืองสองแคว” ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15–23  กรกฎาคม 2560  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย