สสว.จัดเสวนา “ถอดรหัส ไขเคล็ดลับ BDS : SME ปังตังได้คืน”

สสว.จัดเสวนา “ถอดรหัส ไขเคล็ดลับ BDS : SME ปังตังได้คืน”เปิดตัวโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ  BDS ต่อเนื่องปีที่ 2 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 16 มีนาคมนี้

สสว. พร้อมเดินหน้า พัฒนาผู้ประกอบการ เตรียมจัดเสวนา “ถอดรหัส ไขเคล็ดลับ BDS : SME ปังตังได้คืน ก้าวสู่ปีที่ 2” ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้โปรแกรม MSME Recovery & Beyond  เปิดตัวบริการด้านการตลาดที่เข้มข้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ผู้ประกอบการจะทราบถึงเคล็ดลับการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และหน่วยให้บริการต่างๆ ของรัฐบาล ในแบบร่วมจ่าย ทั้งการจัดเตรียมเอกสารอย่างไร  ให้ได้รับอนุมัติเร็ว การเสวนา  “ถอดรหัส ไขเคล็ดลับ BDS” จัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.ณ ห้อง Jubilee ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และผู้บริหาร สสว. ตลอดจน ผู้บริหารพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบอกเล่าถึง การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือ “SME ปัง ตังได้คืน” เริ่มดำเนินการในปี 2565ที่ผ่านมา เพื่อให้ MSME ได้รับการพัฒนาธุรกิจของตน ในรูปแบบที่สามารถเลือกรับบริการที่ตรงตาม ความต้องการของตน ภายหน่วยให้บริการต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2566 นี้ สสว. ให้ปรับรูปแบบการดำเนินการให้สะดวกขึ้น หลากหลายมากขึ้น และมุ่งเป้ามากขึ้น ซึ่งการเสวนาในวันนี้ จะมุ่งเน้นด้านการตลาด ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการบริการที่ได้ผ่านการอัพเกรดอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ โดยโครงการในปี 2566 นี้ ได้เปิดตัวหมวดบริการ 5 หมวดแรก ดังนี้  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและบริการ, การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ, การพัฒนาและบริหารธุรกิจ, การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและตลาด การพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศ และเตรียมการขยายบริการด้านการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป โดยผู้ประกอบการ สำหรับการดำเนินงาน SME ปังตังได้คืน ปี ที่2 นี้ สสว. ยืนยันที่จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME แบบร่วมจ่าย (Co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 วงเงินสูงสุดถึง  200,000 บาท