บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี จิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ และพนักงานจิตอาสาจากโรงงานนครหลวง จัดการแข่งขัน “เอแม็ท ซูโดกุ ครั้งที่ 7” โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ และโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ซึ่งผลการแข่งขันประเภทเอแม็ท ชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านดาบ และผลการแข่งขันประเภทซูโดกุ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักเรียนในชุมชน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited’s 50th Anniversary held the annual A-Math camp to encourage education for students in the community.

Acting Sub Lt. Jirachai Saruesee – General Manager of Operation Support Division of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, and volunteers form Nakhon Luang plan site held “A-Math and SUDOKU Contest No. 7”. On this occasion, There were six schools in the community interested in participating in the competition, namely, Wat Lamud School, Wat Sadet school, Wat Bandab School, Wat Ban Chung school, Wat Mapprachan School, and Wat Nakhon Luang school, in addition, the winner of A-Math is Wat Bandap school and the winner of SUDOKU is Banchung school. This activity is part of promoting the education of students in the community, which TCCC has always emphasized and supported.