ชมนิทรรศการสร้างสรรค์ “จักสาน” จาก 9 ศิลปินชั้นนำอาเซียน

เครื่องจักสาน ไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยเท่านั้น แต่ยังภูมิปัญญาร่วมของเหล่าชาวอาเซียน ที่ร่วมกันถ่ายทอดออกแบบสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จึงได้จัดนิทรรศการเครื่องจักสานนักออกแบบอาเซียน การันตีด้วยรางวัล ASEAN Selections 2017 โดย 9 ศิลปิน กว่า 50 ชิ้นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าด้านการจักสาน เช่น

“Mexweel Ak Janlita” (บรูไน) ผลงาน “TB’s BAG / BASKET” ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การใช้สีดำและสีขาวควบคู่กันบนสิ่งของ เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความหวังที่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ถูกเลือกใช้ไปตลอดกาล

“Em Riem” (กัมพูชา) ผลงาน “Jungle” ผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกความเป็นมืออาชีพในด้านการ เป็นนักออกแบบและนักประติมากร ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างการออกแบบเพื่อเป็นวัตถุตกแต่งสำหรับโครงสร้าง ของพื้นที่ได้อย่างสวยงามและศิลปะอันบริสุทธิ์เปรียบเสมือนรูปปั้น โดยผลงานได้แรงบันดาลใจจากความ รู้สึกกลมเกลียวเป็นหนึ่งของมนุษย์ นำเสนอเป็นภาพหน้าอกของมนุษย์ สานขัดด้วยหวาย และเกลียววงกลมมากมายเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติ

“Phouvieng Saisnith” (ลาว) ผลงาน “Spirit Handbag” นำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของการ จักสานไม้ไผ่ธรรมชาติ ผสมผสานกับการเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นไหมและเส้นด้ายสีทอง สื่อถึงความเสมอภาคระหว่างมนุษย์ด้วยการสานวัตถุดิบที่แข็งแกร่งเข้ากับกับผ้าไหมด้วยความประณีต เกิดเป็นศิลปะความงามอันชดช้อย

“กรกต อารมย์ดี” (ไทย) นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Korakot ผลงาน “SPELL DAYBED DOME” นำรูปทรงจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเดย์เบดเพื่อการพักผ่อน โดย นิทรรศการ ASEAN Selections 2017 Innovative Craft of Basketry จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 13-23 กรกฎาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00-21.00 น.