บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบถุงยังชีพชุมชนธนากร

นายสันติ วิเชียรฉาย ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานพระประแดง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนมอบของให้ชุมชนธนากร โดยมี นายสุจินตร์ พ่วงมาลี ผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบของ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน

Thai Central Chemical Public Company Limited gave the survival kits to the Thanakorn community

Mr. Santi Wichianchay – Department Manager, the representative of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) at Phrapradaeng Plant Site, the Leadership of producer and distributor the high-quality NPK compound fertilizers under the OX-Brand gave the survival kits to the Thanakorn community, received by Mr. Suchin Phuangmalee – Chairman in order to support elder, handicapped and the underprivileged in the community. TCCC aims to be a part of alleviating the suffering of communities around the plant site.