ประกันรถยนต์คืออะไร เพราะเหตุใดถึงควรทำประกันรถ

ประกันรถยนต์ คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคลกับบริษัทประกัน โดยให้ความคุ้มครองเจ้าของรถยนต์ในกรณีสูญหายหรือเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั่วไปแล้วบริษัททำประกันรถยนต์ให้ความคุ้มครองจากการชน คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมอบทุนประกันภัยสำหรับการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ

คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ อาคาร คุ้มครองทางการเงิน กรณีความเสียหายจากการชน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าประกันตัว

ความสำคัญของประกันรถยนต์คือ มอบความคุ้มครองทางการเงินจากความเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์ โดยประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย ประวัติการขับรถ อายุ ประสบการณ์การขับรถ ทั้งนี้ บริษัทประกันรถยนต์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ระบุในกรมธรรม์

ภายใต้เงื่อนไขอยู่ในความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น เงินค่าซ่อมที่ศูนย์บริการ ค่ารักษาพยาบาล อู่ซ่อมรถ หรือค่าธรรมเนียมอื่นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ กรณีที่ไม่เคยเคลมประกันรถยนต์ เนื่องด้วยปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วย

เทียบเบี้ยประกันรถยนต์ รู้ราคาทันทีจากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ

หากต้องการทราบราคาประกันรถยนต์เพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท SILKSPAN ที่ปรึกษาพร้อมเป็นศูนย์รวมสินค้าประกันรถยนต์ออนไลน์ ด้วยประสบการณ์มากถึง 23 ปี มีลูกค้าใช้บริการมาแล้วมากกว่า 4 ล้านคน ใน 77 จังหวัด ทางเราได้คัดสรรบริษัทประกันรถยนต์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น วิริยะประกันภัย, เมืองไทยประกันภัย, คุ้มภัยประกันภัย, เทเวศน์ประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย

รวมถึงบริษัทประกันชั้นนำกว่า 20 บริษัท ให้เลือกประกันรถยนต์ตามการใช้งานของทุกคน

นอกจากนี้ มาพร้อมกับตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท เช่น ประกันภัยชั้น 1, 2+, 2, 3+, 3

ปัจจุบันประกันรถยนต์มีบริการซื้อประกันออนไลน์ในราคาเหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้รถได้เข้าถึงประกันภัยรถยนต์ที่ตนเองต้องการ SILKSPAN มีบริการซื้อประกันออนไลน์ได้ง่าย เลือกชำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ผ่อนเงินสด 0% นาน 10 เดือน ผ่อนผ่านบัตรเครดิตนาน 10 เดือนทุกธนาคาร โอนเงินได้ทุกธนาคาร และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา ได้มาตรฐาน เคลมง่าย มีอู่รองรับทั่วประเทศ รวมถึงมีบริการเสริมจากประกันรถยนต์ที่ช่วยให้ใช้รถได้ดียิ่งขึ้น

ประกันรถยนต์ มีกี่แบบ จุดเด่นในการคุ้มครองประกันภัยมีอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์เบี้ยประกันรถที่กำหนดไว้ ประกันแต่ละประเภทมีความคุ้มครองแตกต่างกันออกไป โดยมีจุดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถ ดังนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้รถยนต์เป็นประจำ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด เช่น ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์ในกรณี รถชน รถคว่ำ รถหาย ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้ความคุ้มครองประกันรถยนต์กรณีเจอภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ลูกเห็บ โดยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสุดวิสัย

ทางประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมความเสียหาย หากรถยนต์เสียหายหนักจนไม่สามารถซ่อมได้ บริษัทจะคืนทุนประกันเท่ากับวงเงินประกันที่ระบุไว้ ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ทรัพย์สินภายนอก สำหรับกรณีเสียชีวิต ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ปกติ ประกันรถยนต์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองตั้งแต่สูญเสียอวัยวะในร่างกายไปจนถึงเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่ได้รับความเสียหายรถยนต์จาก รถยนต์ เสาไฟ ร้านค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ดังกล่าว ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด รวมถึงบริการอื่นๆ สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารของรถที่เอาประกัน รวมถึงกรณีเงินประกันตัวผู้ขับขี่ไว้คอยช่วยเหลือในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนเป็นคดีอาญา ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันรถ 2+

ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยให้ความคุ้มครองสำหรับคู่กรณีรถชนรถ ไม่ว่าผู้ใช้รถจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก ชนแบบไม่มีคู่กรณี บริษัทประกันรถออกค่าใช้จ่ายซ่อมแซมสิ่งที่เกิดขึ้นให้ คุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ทางบริษัทจะคืนทุนประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ ทุพพลภาพไปจนถึงเสียชีวิต ทางบริษัทประกันรถยนต์มอบค่าสินไหมตามจริง โดยไม่เกินวงเงินที่กรมธรรรม์ระบุไว้

ประกันรถ 3+

ประกัยรถยนต์สำหรับผู้ไม่ได้ใช้รถบ่อย มีความเชี่ยวชาญในการขับรถอย่างระมัดระวัง ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถชนคู่กรณีเท่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรายละเอียดของแต่ละบริษัทประกันรถยนต์ ให้ความคุ้มครองรถรวมถึงทรัพย์สินผู้อื่น โดยมอบค่าสินไหมตามจริงไม่เกินวงเงินกรมธรรม์ระบุไว้

ประกันรถยนต์ชั้น 3

เหมาะสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยให้ความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ครอบคลุมการรักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 3 ช่วยเสนอการคุ้มครองประกันตัวตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เพื่อป้องกันผู้กระทำผิดจากคดีอาญา

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจต่างจากประกันภาคบังคับอย่างไร

ประกันรถภาคสมัครใจ เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยเลือกความคุ้มครองตามความสมัครใจ ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย ส่วนประกันภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. เป็นประกันรถที่กำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ข้อแตกต่างสำหรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับคึอ ภาคสมัครใจไม่มีข้อบังคับตามกฎหมาย ไม่กำหนดเบี้ยประกัน โดยแบ่งความคุ้มครองตามกรมธรรม์หลักอย่าง ชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอกรถยนต์ ไปจนถึงสูญหาย ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุตามที่ระบุ

มีข้อแตกต่างจากประกันรถยนต์ภาคบังคับคือ กำหนดเบี้ยประกันรถยนต์เป็นราคาเดียว เป็นหลักประกันเข้ารับการรักษาทางโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ดังนั้น การซื้อประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจให้ความคุ้มครองคุ้มค่ากว่าแบบบังคับ ในด้านการคุ้มครองจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ราคาประกันรถยนต์มีความหลากหลาย เลือกราคาตามการใช้งานของผู้ใช้รถ

ประกันรถยนต์ เบี้ยถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

การทำประกันรถยนต์จากบริษัท มีหลายปัจจัยในการพิจารณาเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ รวมถึงสภาพรถที่ใช้ในปัจจุบัน มีปัจจัยที่ส่งเสริมราคาเบี้ยประกัน ดังนี้

ประวัติการขับขี่รถยนต์

หากผู้ขับขี่มีประวัติการเคลม หรือเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ บริษัทสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลัง รวมถึงพฤติกรรมในการขับขี่ ส่งผลให้เสียค่าเบี้ยประกันสูงขึ้น ตรงกันข้าม หากประวัติไม่มีการเคลม จะได้รับส่วนลดในการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ปีถัดไป

อายุผู้ขับขี่

บริษัทประกันภัยรถยนต์นิยมเสนอเบี้ยประกันรถยนต์ราคาสูงให้กับมือใหม่ในการขับรถหรือมีใบขับขี่มาไม่นาน ตรงข้ามกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ จะได้รับข้อเสนอประกันรถยนต์ที่ถูกลง

ประเภทของรถยนต์

บริษัทมีการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลมค่าสินไหมทดแทนของผู้ขับขี่ จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยในตลาดรถอย่าง ยี่ห้อ รุ่นรถ ปีที่ผลิต รวมถึงราคารถ เพื่อพิจารณาเบี้ยประกันรถยนต์เช่นกัน

ระบุชื่อผู้ขับขี่ในประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์พร้อมระบุชื่อ จะทำให้เบี้ยประกันถูกลง เช่น ผู้ขับขี่อายุระหว่าง 25-35 ปี รับส่วนลด 10% หรือผู้ขับขี่อายุ 50 ปีขึ้นไป รับส่วนลด 20%

ติดตั้งกล้องรถยนต์

การติดตั้งกล้องรถยนต์เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทำให้เบี้ยประกันถูกลงเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถไว้เป็นหลักฐาน โดยรับส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10% ตามกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

ผู้เอาประกันรถยนต์เป็นผู้รับผิดชอบตามกรมธรรม์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยจ่ายค่าเสียหายในการเคลมประกัน ทั้งนี้ ควรจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้สูง เพื่อที่เบี้ยประกันรถยิ่งถูกลง

สรุปประกันรถยนต์ สำคัญอย่างไร เลือกทำประกันที่ใดให้อุ่นใจ

การทำประกันรถยนต์มีความสำคัญสำหรับผู้ใช้รถเป็นอย่างมาก โดยมีข้อคุ้มครองครอบคลุมสำหรับประกันรถโดยเฉพาะ ควรพิจารณาการทำประกัน ต่ออายุประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ไว้วางใจได้ SILKSPAN คือผู้เชี่ยวชาญในด้านประกันภัยที่มากประสบการณ์ถึง 23 ปี เปรียบเทียบเช็กประกันรถพร้อมตารางแสดงสินค้าประกันมากกว่า 20 บริษัท ให้ผู้ใช้รถได้ตัดสินใจซื้อประกันให้เหมาะกับการใช้รถ

ปัจจุบันทาง SILKSPAN อำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อประกันรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผ่อนเบี้ยประกัน 0% โดยไม่ใช้บัตรเครดิต หรือเลือกจ่ายเต็มจำนวนได้ นอกจากนี้ ยังสามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย ทันทีที่มีประกันรถยนต์จาก SILKSPAN รับโปรโมชั่นฟรีอย่างบริการรถใช้ระหว่างซ่อมอีกด้วย